Ako upraviť steny pred maľovaním

Na nepripravenom alebo nevhodnom podklade nemožno zhotoviť funkčné a pekne vyzerajúce nátery. Preto je potrebné posúdiť nielen stav starých náterov, ale aj stav omietky, prípadne materiálov pod omietkou. Poškodenú omietku je potrebné opraviť. Odporúča sa vopred vytiahnuť zo stien klince a nepotrebné skobičky.

Opravy nerovností a škár

Drobné nerovnosti, škáry a trhlinky sa vyspravia sadrou alebo vhodným tmelom. Hrubšie trhliny sa môžu vopred rozšíriť, aby sa do nich lepšie vpravil tmel alebo sadra. Sadra na ozdoby sa pripraví vsypaním primeraného množstva sadry do vody a rozmiešaním. Ak je potrebné spomaliť zasychanie sadry, pridá sa do nej malý prídavok vhodnej látky, napríklad glej alebo disperzná farba. Pred sadrovaním sa poškodené miesta navlhčia vodou. Sadrovanie sa vykonáva pomocou oceľovej stierky a nakoniec sa plocha uhladí mokrým štetcom alebo maliarskou štetkou.

Na zakrytie trhlín, najmä okolo stropu, je možné použiť škárovacie pásky, vhodné tkaniny alebo papier, ktoré sa priložia na vopred natretú plochu a zatrú sa farbou.

Odstraňovanie škvŕn a plesní

Pri výskyte škvŕn rôznej veľkosti a farby je potrebné rozlíšiť, či ide o znečistenie spôsobené rôznymi nečistotami vplyvom premočenia, hrdze, mastnoty, dymu, prenikajúcim dechtom z komína, nikotínom, usadenými nečistotami, ohmataním ap. alebo o škvrny spôsobené plesňami. Predpokladom trvalého riešenia je odstránenie zdroja znečistenia. Ďalej sa odstránia nečistoty oškrabaním, umytím mydlovou vodou alebo vodou s prídavkom čistiacich prostriedkov.

Efektívnejšie je použitie špeciálnych prípravkov ako napr.Savo. Ide o chlóračné, dezinfekčné a bieliace prostriedky, ale viac menej zapáchajúce, takže práca s nimi je nepríjemná. Tieto prostriedky sa opakovane nanášajú na poškodené miesto a nechajú sa pôsobiť po dobu určenú návodom. Niekedy je efektívnejšie obitie starej a zhotovenie novej omietky.

Ak sa nepodarí odstrániť nečistoty do tej miery, aby neprenikali novým náterom, použijú sa izolačné farby. Izolácia inými izolačnými prostriedkami, ako nitrolaky, syntetické farby alebo vodné sklo je menej vhodná, pretože môže byť sprevádzaná určitými problémami, napríklad zlou priľnavosťou ďalšieho náteru, praskaním náteru alebo nedostatočnou izolačnou schopnosťou.

Úprava povrchu a odstraňovanie starých náterov

Nové omietky musia byť pred maľovaním dostatočne vyzreté, ak sa nepoužije na maľovanie vápno. Väčšinou je potrebné čakať minimálne jeden mesiac. Z povrchu sa odstránia hrubšie zrnká piesku a nerovnosti pomocou oceľovej stierky, prípadne sa povrch obrúsi hrubým brúsnym papierom č 40–60.

Staré nepriľnavé a neodolné nátery sa odstránia škrabaním za mokra alebo umytím špongiou, maliarskou štetkou alebo handrou. Pri odstraňovaní sa stará maľba navlhčí maliarskou štetkou alebo špongiou, prípadne striekačkou. Po chvíli sa navlhčenie môže opakovať. Škrabe sa opatrne oceľovou stierkou, aby sa pokiaľ možno nepoškodila omietka. Potom sa zvyšky starej maľby vymyjú štetkou alebo špongiou. Niekedy stačí starý náter rozmyť.

Staršie nátery, ktoré sa neodstraňujú, sa podľa potreby buď očistia na sucho alebo sa umyjú vlažnou vodou so saponátom, prípadne mydlovou vodou a opláchnu sa čistou vodou.

Penetrácia podkladu

Ďalšou prípravnou prácou, ktorá svojím charakterom patrí už čiastočne do samotného maľovania je tzv. penetrácia. Používa sa pri nasiakavých, prípadne menej pevných podkladoch ako sú napr. nové omietky alebo staršie menej pevné omietky po úplnom odstránení starých náterov.

Penetrácia spočíva v znížení nasiakavosti a spevnení podkladu prostriedkom, ktorý vnikne hlboko do podkladu a súčasne ho spevní. Používajú sa na to špeciálne penetračné prostriedky napr. Primalex penetrácia, prípadne zriedená farba, ktorou sa bude ďalej maľovať. Najmä pri maľovaní väčších plôch sa oplatí použiť penetračný prostriedok. Je potrebné dodržať riedenie podľa návodu na etikete. Na nanášanie penetrácie je najvhodnejšia maliarska štetka alebo valček.