Ako odstrániť z dreva staré nátery

Pôvodné nátery nás môžu pekne potrápiť. Pripravili sme pre vás niekoľko užitočných rád, vďaka ktorým si pripravíte drevo na ďalšie natieranie ako skúsený profík.

Odstraňovanie náterov brúsením

Hrubé nátery so slabou priľnavosťou je možné odstraňovať brúsením brusnými papiermi, drôtenou kefou, škrabkou alebo oceľovou vlnou. Ručné brúsenie je veľmi namáhavá práca. Používa sa brusný papier hrubšieho zrnenia (č. 36–180), ktorý je vhodné na rovných (neprofilovaných) plochách obaliť okolo malého dreveného hranolu. Na zložito tvarované plochy (obklady) je možné použiť oceľovú vlnu, alebo ručnú škrabku, ktorá je vhodná hlavne na odstraňovanie náterov z rohov. Na odstránenie veľkej plochy náteru sa použije najprv hrubý papier, v prípade odstraňovania menších kúskov stredne hrubý papier a pre dokončenie je lepší jemnejší papier, ktorý podklad vyhladí a nepoškrabe. Na odstraňovanie náteru na veľkých rovných plochách sú ideálne elektrické vibračné alebo kotúčové brúsky. Vibračné brúsky (najlepšie s odsávaním brusného prachu) majú obdĺžnikový tvar a plochu veľmi dobre brúsia. Na tieto brúsky existujú špeciálne nadstavce na brúsenie horšie prístupných miest ako sú kúty, rohy ozdobných líšt dverí a pod. Pri odstraňovaní náterov brúsením, zvlášť s použitím elektrických brúsok vzniká veľké množstvo prachu, ktoré dráždi pokožku a je nebezpečné pri vdychovaní. Preto je potrebné chrániť pokožku vhodným odevom a rukavicami, oči ochrannými okuliarmi a proti vdychovaniu prachu sa chrániť tvárovou maskou (respirátorom) s vložkou proti prachu.

Opaľovanie náterov

Tento spôsob je možné použiť na odstraňovanie hlavne hrubých náterov z hladkých plôch bez plastických ozdôb na dreve, muriva a kovoch. Neodporúča sa používať na cínom spájkované predmety, výrobky z tenkého plechu, pretože môže dôjsť k miestnemu prehriatiu a tým deformácii podkladu. Na odstraňovanie náterov sa používajú plamene benzínovej lampy, plynového alebo teplovzdušného horáku. Plameň, ktorého dĺžka sa nastaví na 4–8 cm, nahrieva náter, ktorý pod vplyvom tepla buď mäkne, alebo sa rozkladá, prípadne páli. Zmäknutý náter sa ihneď odstraňuje starou stierkou, alebo maliarskou škrabkou. Spálené alebo zoškvarené zvyšky náteru je možné odstrániť obrúsením pomocou brúsneho papiera alebo pemzy. Pri opaľovaní je potrebné pracovať veľmi opatrne, aby sa nepoškodil podklad. Náročnejšie sa odstraňujú niekoľkovrstvové nátery s obsahom hrubých tmelových vrstiev, značne vyvetrané a s malým množstvom spojiva. Tieto nátery je potrebné opaľovať niekoľkokrát. Zvláštnu pozornosť a opatrnosť je potrebné venovať opaľovaniu náteru na okenných krídlach. Je potrebné pracovať tak, aby plameň nepôsobil priamo na okenné sklo. Je lepšie zakryť sklo sololitom alebo preglejkou. Veľmi opatrne sa musia opaľovať nátery na plechu, pretože môže ľahko dôjsť k prehriatiu a tým k zvlneniu podkladu (vzniku hrčiek). Pri práci používajte rukavice, aby ste sa nepopálili odpadávajúcou farbou. Podlahu zakryte podložkou z nehorľavého materiálu na zachytenie zoškrabaných kúskov starého náteru. Keďže sa pri zahrievaní starého náteru môžu uvoľňovať veľmi nepríjemné výpary (plyny) je výhodné používať respirátor s vložkou proti organickým výparom a pracovať v dobre vetranej miestnosti alebo radšej vonku. Po opálení náteru sa povrch obrúsi brusným papierom alebo pemzou a odstránia sa zvyšky náteru oprášením štetcom alebo zmetákom a aplikuje sa nový náter.

Odstraňovače náterov

Účinnou zložkou odstraňovačov náterov je zmes organických rozpúšťadiel, ktoré naleptávajú a prenikajú náterom a spôsobujú jeho napučanie. Aby nedochádzalo k rýchlemu odparovaniu rozpúšťadiel, obsahujú prísady vosku (parafín) alebo deriváty celulózy (napr. metylcelulózu napučanú vo vode), prípadne iné zahusťovadlá. Odstraňovače náteru s obsahom vosku nie sú vhodné na odstraňovaniu náterov z nasiakavých podkladov (drevo, omietky a pod.). Vosky preniknú do pórov podkladu, a keďže sa nedajú spoľahlivo odstrániť, zhoršujú priľnavosť a zasychanie náteru. Z nenasiakavých podkladov (napr. kovov) sa zvyšky voskov po odstránení náteru zmyjú odmasťovačom. Pri odstraňovaní náterov sa odstraňovač nanesie štetcom alebo stierkou na náter v súvislej a rovnomernej vrstve (100–300 g.m-2) a po 15–30 minútach pôsobenia sa napučaný náter zoškrabne stierkou. U hrubých náterov je nutné postup opakovať niekoľkokrát. Zvyšky odstraňovača, ktoré neobsahuje vosky, sa obvykle odstránia umytím plochy vodou a kefou. Keďže odstraňovače obsahujú prchavé látky, nesmie sa s nimi pracovať pri vyšších teplotách a na slnku, pretože sa tým znižuje ich účinnosť. Pri nanášaní odstraňovača a zoškrabovaní starých náterov je potrebné sa vyvarovať strieknutiu do oka alebo postriekania pokožky. Pri práci je vhodné používať gumové rukavice a ochranné okuliare, prípadne tvárový štít. Vždy postupujte podľa návodu výrobcu odstraňovača.

Prečítajte si ďalšie užitočné články